AKGK314P耳塞

器材 >耳塞

AKGK314P

¥169.00

 • 灵敏度:
  126 dB
 • 频 响:
  17Hz - 23KHz
 • 线 长:
  1.15 m
 • 重 量:
  5 g
 • 线 控:

K314P评测

67人手上有K314P

反馈